language BGENDERU

Реконструкция на гл. градски колектор по ул. „Балша“ – гр. София

Възложител на обекта е „Софийска вода“ АД, главен изпълнител е Райкомерс, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител в участък с дължина около 320м.

Обектът представлява изграждането на нов канализационен колектор DN1600 в непосредствена близост до действащ полуразпаднал уличен колектор 90/135.