language BGENDERU

Външни ВиК връзки за хотелски комплекси на Форт Нокс – I етап

Обектът включва изграждането на улични колектори от ПЕВП „коругиран тип“ тръби и улични водопроводи от ПЕВП тръби за комплексите на Форт Нокс: „Златен Форт“, „Месамбрия Форт Бийч“, „Грийн Форт“.