language BGENDERU

Реконструкция колектор от “Академика” гр. Несебър до КПС8 - ІІ етап и площадкови ВиК мрежи

Възложител е „Академика Сий Палас“ АД София, а обектът включва изграждането на битови и дъждовни колектори с диаметри от ф300 до ф1200, както и улични и площадкови водопроводи с диаметри ф110 до ф315.