language BGENDERU

Реконструкция на главен канализационен колектор в к-с „Лазур“ гр. Бургас

Възложител е „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, а Водоканалстрой ООД изпълнява част от реконструкцията на канализационния колектор, състояща се от 345м стъклопластови тръби DN700, положени на дълбочини до 6,50м в условия на насипни почви. Изграждането на колектора по открит способ е възможно благодарение на собственото ни плъзгащо метално инвентарно укрепване, както и собствените ни 29-тонни верижни багери CATERPILLAR.