language BGENDERU

Авариен ремонт на участък от довеждащия водопровод към град Монтана

Възложител на обекта е „ВиК“ ООД гр. Монтана. Ремонтът включва подмяната на 132м стоманен водопровод, пресичащ изпускателния канал на яз. „Огоста“ с нови ПЕВП RC тръби ф560 и ф630 чрез издърпване на новата тръба през съществуващия водопровод.