language BGENDERU

Реконструкция на канализация на площад „Независимост“ (Ларго) гр. София

Главен изпълнител е „Главболгарстрой АД“. Обектът включва направата на хоризонтални сондажи ф630 с обща дължина 103м за полагане на канализация ф315 и ф400 от плътностенни ПЕВП тръби. Изпълнени са 4 РШ с дълбочина до 7м с използване на метално инвентарно укрепване – плъзгащ тип.