language BGENDERU

І главен канализационен колектор в кв. Горна баня и съпътстваща инфраструктура

Възложител е Столична Община район „Овча Купел“, а Водоканалстрой ООД изпълнява строително-монтажните работи в качеството си на участник в Консорциум СД „Газстроймонтаж Водоканалстрой София“. Обектът включва изграждането на канализационен колектор от стъклопластови тръби DN500, DN600, DN700, DN900 и DN1100 с обща дължина 843м, съпътстваща водопроводна мрежа ф110 ПЕВП с дължина 472м, хоризонтални сондажи ф1220 под околовръстен път и ф1020 под ж.п. линия с обща дължина 65м.