language BGENDERU

Авариен ремонт на магистрален водопровод Камчия – Ясна поляна в пътен възел Созопол-М. Рудник–Бургас

Реконструкция на два етапа на съществуващия стоманен водопровод ф900 с  500м чугунени тръби ф700. Изкопните работи са извършени в условия на високи подпочвени води и използване на метално инвентарно укрепване.