language BGENDERU

Водоем кв. "Горно Езерово" гр. Бургас и частична водопроводна мрежа (РVС и ПЕ тр. L=900м)

Възложител на обекта е Община Бургас. Изкопът на водоема е направен с врижен 45-тонен булдозер с рог, поради наличието на изцяло скални почви.