language BGENDERU

Хоризонтален сондаж под ул."Опълченска" – гр. София

Възложител на обекта е „Инжстрой“ АД. Изпълнен е хоризонтален сондаж със стоманена обсадна тръба ф1020 към съществуващ тунел-колектор. Дължината е 26м.