language BGENDERU

Реконструкция водопровод по ул."Сан Стефано"

Възложител е „ВиК“ Бургас. Обектът представлява главен градски водопровод, изпълнен с чугунени тръби DN400 и ПЕВП тръби, с обща дължина 360м.