language BGENDERU

Реконструкция водопровод по ул."Гочо Иванов"

Възложител е „ВиК“ Бургас. Обектът представлява главен градски водопровод, изпълнен с чугунени тръби DN600 и ПЕВП тръби, с обща дължина 500м.