language BGENDERU

Дублиращ водопровод от водоем Несебър до РШ

Този обект е първата реконструкция на главни довеждащи водопроводи в област Бургас след 1989г. Възложител е МРРБ. Представлява подмяна на съществуващ етернит 546 с чугунени тръби DN600 от Водоеми Несебър до гр. Несебър, с дължина над 3400м.