language BGENDERU

Фонтан Гаров площад гр. Бургас

Първият фонтан в Бургас, изграден по съвременни технологии с управление на водните струи и светлините.