language BGENDERU

Реконструкция канализационни клонове към КПС1, 4, 5а, 11 к.к."Слънчев бряг-изток"

Възложител на обекта е „Слънчев Бряг“ АД. Уличните колектори се изпълняват в условията на постоянно водочерпене с използване на иглофилтърни инсталации.