language BGENDERU

Главен колектор към ПСОВ „Монтана”

Възложител е МОСВ, а Водоканалстрой ООД участва като подизпълнител на Ед. Цюблин АД. Това е първия обект, изпълнен в Северна България с метално инвентарно укрепване на дълбочина до 5м и с прилагането на спирални ПЕВП тръби SN8 с диаметри ф1000 до ф1200. Обектът се състои от два колектора – западен с L=3450м и Източен с L=1689м. Едно от най-трудните места е преминаването на две места на р. Огоста – в кожух от метални тръби със затежняващ бетон. Изпълнихме и хоризонтален сондаж под главен път София – Видин при изключително трудни хидрогеоложки условия – наличие на валуни с размери до 60см и високо ниво на подпочвените води. Изключително трудно беше и премостването на съществуващите колектори с диаметри до ф1600, за които използвахме специални каучукови балони, производство на Лампе (Германия), собственост на фирмата.