language BGENDERU

Реконструкция на водопровод по ул."Цар Симеон", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител в у-ка между ул.“Константин Величков“ и ул.“Иван Богоров“.

Водопроводът е изпълнен от чугунени тръби DN600 с дължина 298м.