language BGENDERU

Канализация на кв."Победа" гр.Бургас - ІV етап

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител на Част Г.

Обектът е изпълнен в условия на високи подпочвени води, с използване на иглофилтърни инсталации и пластамсови водоплътни шахти. Колекторите са с диаметри от ф315 до ф1000. Общата дължина е 2350м.