language BGENDERU

Реконструкция на водопровод по ул."Проф.Якимов", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител.

Обектът представлява главен водопровод и отклонения с обща дължина 2050м, от които 1250м е главния водопрововд от чугунени тръби DN600 и DN700.