language BGENDERU

Реконструкция на водопровод по ул."Одрин" между Зеленчукова борса и завод "Спартак", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител.

Обектът е с обща дължина 1300м, от които главният водопровод е 890м чугунени тръби DN500.