language BGENDERU

Реконструкция на водопровод по ул."Мария Луиза", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител.
Изпълнихме главен градски водопровод с диаметър
DN600 и DN700 – връзка между деривация „Камчия“ и деривация „Ясна поляна“ с обща дължина 1900м. Изпълнен е с тръби от сферографитен чугун. Едно от най-трудните места при изпълнението на обекта е преминаването чрез хоризонтален сондаж ф1000 под бул. Мария Луиза (34м) и под 12 коловоза на гара Владимир Павлов (66м).  Друга особеност е преминаването през канал ‚Вая-море‘, осъществено чрез мостова конструкция и фланшови топлоизолирани чугунени тръби DN700.