language BGENDERU

Външни ВиК връзки и площадкови ВиК мрежи за в.с."Марина кейп" с.Ахелой

Възложител е "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ София. 


Включва изграждането на: Уличен водопровод ф200 до ф315 - 2944м 
Напорен тръбопровод ф140 - 1858м 
Площадков водопровод ф63 до ф160 - 1652м 
Площадкова битова канализация ф110 до ф315 - 1553м 
Площадкова дъждовна канализация ф110 до ф500 - 3246м