language BGENDERU

Канална помпена станция № 13 - І етап (от системата на к.к. Слънчев Бряг – Запад)

Най-дълбоката изпълнявана КПС в югоизточна България - на дълбочина близо 9м под нивото на пътя Бургас-Варна, на около 10м от банкета на този път. Първоначално изкопът е укрепен и водопонижен на дълбочина от 3м, а след това е монтирано уникално за България метално инвентарно укрепване на Тисен Круп, с което е осигурен габарит за изграждане на КПС с размери 24м х 9,60 м. Изпълнението на КПС е съпроводено от непрекъснато водочерпене от 4 иглофилтърни инсталации на различни нива. Металното укрепване е използвано и като външен кофраж. Възложител на обекта е един от най-големите инвеститори по крайбрежието – ФОРТ НОКС ООД, който е и един от най-големите вносители в България на арматурно желязо.