language BGENDERU

Реконструкция гл.водопровод от водоем "Лозово" до х."Мираж"

Възложител е ‚ВиК‘ ЕАД - гр. Бургас, с финансиране от ЕБВР. Главен изпълнител е Ед. Цюблин АД. Обектът представлява изграждане на главният водопровод, подаващ вода от бургаските водоеми до града с обща дължина над 14 500м и диаметри от ф1200 до ф700. Това е най-големия диаметър чугунени тръби полагани досега в България. Преминаванията с диаметър ф1200 под входните артерии на града са осъществени чрез хоризонтални сондажи ф1500.