language BGENDERU

Водоснабдяване на гр.Обзор от РШ гр.Бяла до резервоари гр.Обзор

Възложител е МРРБ. Водоканалстрой доставя необходимите за обекта чугунени и ПЕВП тръби и осигурява необходимата механизация и техническо ръководство на главния изпълнител - Хидрострой АД гр. Варна. Обектът е с дължина около 8800м, изпълнен с чугунени тръби DN400 до DN500 и ПЕВП тръби ф225 до ф630. Неколкократните преминавания под главен път Бургас-Варна са изпълнени чрез хоризонтални сондажи с диаметър ф630.