language BGENDERU

За Водоканалстрой ООД

Водоканалстрой е регистриран през 1991г. От 1992г. до сега има средносписъчен състав от над 60 служители. Ръководните й кадри са били на изпълнителски и контролни постове в строителството още преди създаването на фирмата. Водоканалстрой е специализирана в инженерингово изпълнение на външни ВиК мрежи (използвайки и техника за укрепване на изкопи), хоризонтални сондажи, помпени станции, басейни и се е утвърдила като такава не само в Бургаския регион, а и в цяла България.

Благодарение на използването на изцяло собствена съвременна механизация и добре подготвени инженерно-технически кадри и при годишен оборот от 8 млн. лв. фирмата ни е в състояние да изпълнява качествено ВиК съоръжения от най-висок клас.

Нашата политика

Опитът, който фирмата е натрупала при изграждането на инженерната ВиК инфраструктура и непрекъснатото следене на новостите в световната практика ни дават възможност да предлагаме на нашите клиенти възможно най-доброто, балансирано между цена и качество, изпълнение на строително-монтажни работи.

В сътрудничество с нашите партньори от "ВиК Инфраструктурно Проектиране" предлагаме цялостни инженерингови решения, включващи проучване, проектиране и технико-икономически анализи.

Към обектите